Pěstouni

Ve spolupráci s Nadací táta a máma, Informačním střediskem Mikuláš o.p.s a Asociací náhradních rodin ČR jsme realizovali projekt využití koučinku pro pěstounské rodiny a spolupracující neziskové organizace.

Dobrovolníci v tomto projektu koučují jednak pracovníky neziskových organizací, které sdružují pěstounské rodiny, a to buď formou individuálního nebo týmového koučinku. Dále dobrovolníci mohou formou "ochutnávek", tj. cca 4 hodinových bloků přiblížit základní principy koučinku zájemcům z řad neziskových organizací a pěstounů. Součástí práce může být také individuální, případně týmový (rodinný) koučink jednotlivých pěstounů a pěstounských rodin prostřednictvím pěstounských klubů, které jsou organizovány po celé ČR.

Pokud máte zájem zapojit se s námi do tohoto projektu jako DOBROVOLNÍK anebo jako PŘÍJEMCE (máte zájem o koučink nebo osvětovou přednášku o koučinku), kontaktujte prosím Veroniku Sabadášovou na její emailovou adresu sabadasova@koucinkcentrum.cz, která vám zašle konkrétní nabídku možné spolupráce.

O projektu

Pilotní část projektu nabídla možnost seznámit se s koučinkem neziskovým organizacím pracujícím s pěstounskými rodinami a jejich prostřednictvím také přímo pěstounům.

V první fázi prošli zájemci o koučink "ochutnávkou" koučinku, byli blíže seznámeni s tím, co je to koučink, k čemu ho mohou využít a také měli účastníci možnost si vyzkoušet sebekoučink na vlastní kůži. Následně probíhal v průběhu roku týmový koučink, individuální koučink a byla zpracována metodika, kterou budou mít pěstouni k dispozici k dalšímu využití v praxi. Na projektu pracovali jako dobrovolníci naši spolupracovníci z Koučink Centra a dobrovolníci z řad pěstounských rodičů.

Našim dobrovolníkům můžeme v případě zájmu nabídnout:

V současné době pracujeme s cca 150 pěstounskými rodinami, které jsou sdruženy v 16 klubech v České republice a jejichž prostřednictvím navazujeme kontakty s dalšími zájemci o koučink z řad pěstounů.

© 2005-2009 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Partneři

Nadace VIA
Junior Achievment
NADACE TÁTA A MÁMA
Informační středisko Mikuláš
Asociace náhradních rodin ČR