Společensky Prospěšné Projekty D U O

jejichž cílem je šíření myšlenek koučinku, jsou přirozeným vyústěním filosofie a poslání společnosti.

Založení Společensky prospěšných projektů DUO iniciovali paní Lenka Zelingrová a pan Michal Ondráček, spolumajitelé společnosti Koučink Centrum, s. r. o. jako samostatnou divizi v rámci CSR společnosti v roce 2009.

Divize Společensky prospěšné projekty dostala název DUO jako symbol principů koučinku DŮVĚRA, UVĚDOMĚNÍ a ODPOVĚDNOST.

Naše společnost Koučink Centrum jako zakladatel Společensky prospěšných projektů DUO má vizi, aby koučink, schopnost plně využít své dovednosti, tvořivost a talent při uskutečňování vysněných projektů, byl vlastní každému člověku. Aby se koučovací přístup stal běžnou součástí chování naší společnosti.

Tuto vizi se snažíme naplňovat vzděláváním ve firemním prostředí a akreditovaným výcvikem koučů. Jsme si ale vědomi, že firemní prostředí a koučové jsou pouze částí naší společnosti, a že je řada organizací a institucí, které by mohly velmi profitovat z know-how koučinku, ale nemají k tomu potřebné prostředky.

Tak vznikla myšlenka SPP DUO. Chceme zde nabídnout prostor k vytváření a realizaci projektů implementace koučinku do jakékoli oblasti naší společnosti. Tyto projekty budeme odborně garantovat, případně zajistíme tým dobrovolníků. Rovněž se chceme zaměřit na získávání potřebných finančních prostředků.

SPP DUO podporují projekty zaměřené rozvoj principů a metod koučování pro všechny cílové skupiny – neziskové organizace, státní instituce, apod. SPP DUO shromažďují a rozdělují příspěvky jednak finanční (dary od dárců) a jednak nefinanční (dobrovolníci z řad koučů), a tyto rozdělují prostřednictvím projektů konkrétním institucím (neziskové, příspěvkové, studentské, aj.).

Naše společnost Koučink Centrum věnuje 1% z každého účastnického poplatku našich českých otevřených kurzů na činnost SPP DUO, dále Koučink Centrum hradí plat manažera této divize a věnujeme minimálně 100 hodin dobrovolnické práce ročně.

Další prostředky budou získávány formou sponzorských příspěvků přes Fond Koučinku - Cesta přirozeného růstu, spravovaného nadací Via.

Nemalým vkladem do činnosti SPP DUO jsou dobrovolnické hodiny našich spolupracovníků, kterých je aktuálně přes 30 a dohromady darují přes 600 hodin ročně.

Naše motto: Vezměme život do vlastních rukou

Chci darovat příspěvek do Fondu koučink, založeném Koučink Centrem při Nadaci VIA na podporu Společensky prospěšných projektů v koučinku
nebo ,- Kč

© 2005-2009 Koučink Centrum, s. r. o. všechna práva vyhrazena.

Partneři

Nadace VIA
Junior Achievment
NADACE TÁTA A MÁMA
Informační středisko Mikuláš
Asociace náhradních rodin ČR